Prague Feast

FEAST (Festival of Environment, Arts & Sustainable Technology) je mezinárodní festival, jehož myšlenka pochází z Londýna a má za cíl propojit nejrůznější kultury srkze témata spojená s jídlem a tendencemi dnešního stravování. KINOLAB se do projektu FEAST zapojí v rámci akce ZAŽÍT MĚSTO JINAK ve spolupráci s alternativním prostorem zaměstanávající lidi bez domova Přestupní stanice. Tématem pražské sekce tohoto mezinárodního festivalu budou otázky spojené s plýtváním jídla, dumpster divingem a formami dnešního stravování.

Map 50.083302, 14.456080 Prague Feast

# Prague Venues - KinoLab Prague

Here we start some notes on the Prague FEAST.